Nis 07

Erkenek Hakında!

KASABANIN TARİHİ 1500’lü yıllarda Özbekistanın Maveraünnehir bölgesinden geldiği sanılan çok büyük bir Türk kabilesi Osmanlı topraklarına girerken Osmanlı Devleti ile İran savaş halindedir. Kabile Osmanlı Devleti yanında yer alarak savaşın Osmanlıların lehine sonuçlanmasını sağlar. Osmanlı Devleti bu büyük Türk Kabilesini … Devam