Cografi Konumu

cropped-logoerk1.jpg
ERKENEK’İN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
ERKENEK’İN COĞRAFİ YAPISI

Erkenek Beldesi Malatya ili Doğanşehir ilçesine bağlıdır.

Malatya iline 90 km., Doğanşehir ilçesine 30 km.’dir.

Malatya-Adana karayolu üzerinde dört tarafı dağlarla

çevrili ova üzerinde kurulmuştur. Yerleşim alanı daha çok

düz ve verimli topraklar üzerine yapılmıştır. Kasabanın

doğusunda Çamurlu, batısında Arıktepe ve Boruk Dağı (2110

m) güneyinde Akdağ (2110 m) kuzeyinde Kepez Dağları

bulunmaktadır. Erkenek Beldesinin deniz seviyesinden

yüksekliği 1400 m’dir. Yüksek tarım alanlarında bu

yükseklik 1800 m.’ye kadar çıkmaktadır. Beldeyi Malatya-

Adana Karayolu ikiye ayırır. Yolun güneyindeki evleri

Devlet tabii afetlerden zarar gören vatandaşlar için yapmış

kuzeyindeki evleri ise vatandaşlar kendileri yapmıştır.

1954 yılında yapılan karayolu ile ulaşım imkanları artan

Erkenek Beldesi, Doğu Anadolu bölgesinin taştan oyma ilk

karayoluna sahiptir. Erkenek Beldesi 1954 yılında Belediye

olmuştur.Beldeye Karadere, Gücük, Karanlıkdere mezraları

bağlıdır. Beldenin ev, sokak ve caddeleri imar planına

uygun olarak yapılmış olup altyapı sorunu bulunmamaktadır.

Kasabanın sokakları büyük oranlarda ağaçlandırılmış, evler

baharla birlikte yeşil ağaçlar arasında adeta

kaybolmaktadır.Erkenek (yazısı) Ovası genelde kumlu ve

humuslu topraktan oluşmuştur. Toprağın verimi normal,suyu

bol ve yeşilliği bol bir yerleşim yeridir. Dağlarında suyu

bol olan yaylalar bulunmaktadır. Bu yaylalara sürü

sahipleri yaz aylarında hayvan otlatmak için göçerler.

ERKENEK İKLİMİ

Kasaba, denizden 1400 metre yükseklikte olduğu için yazları

serin, kışları ise çok soğuktur.Kışın kar kalınlığı yüksek

değerlere çıkar ve zaman zaman karayolu ulaşıma kapanır.

Yüksek dağlarda Temmuz aylarına kadar karın mevcut olduğu

görülür. Baharla birlikte kasaba, yeşil bir örtüye bürünür.

Son yıllarda yapılan barajların etkisi ile ikliminde bir

değişikliğe uğramış olup Akdeniz ikliminin hakim olduğu

görülmektedir.

ERKENEK BİTKİ ÖRTÜSÜ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Erkenek Kasabasının genellikle dağları ağaçsız olup, Kepez

Dağlarında bodur meşeler, Çamlıbel ve Söğüt Tepesi

mevkiinde ise çam ağaçları bulunmaktadır. Sakaltutan

suyunun geçtiği bölgelerde çınar, kavak ve söğüt ağaçlarına

bolca rastlanır. Mesire yeri olarak Sakaltutan, Elektrik

Santrali, Yurt yeri, Kurt deresi, Bentağzı, Karasu

sayılabilir. Özellikle Sakaltutan, yaz mevsiminde çevre

illerden gelen ziyaretçiler ile şenlenir. Kasabanın

görülmeye değer çok sayıda doğal güzellikleri

bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en önemlileri; Elektrik

Santrali şelalesi, Sulama tünelleri, Güpdüştü şelalesi,

Eskiköy ve vadisi, Kınalıtaş mevkiindeki yeşil renkli

taşlar, Reşadiye Geçidi, Karanlıkdere Geçidi, Karayolu

Tüneli, Yumurta Köprü ve Bozkavak sayılabilir.

ERKENEK’İN KÜLTÜREL YAPISI

Kasabada, son yıllarda okuma oranı, üniversite kazanan

öğrenci sayıları ile gittikçe artmıştır. Kasabada açılan

biçki-dikiş kursları genç kızlar tarafından büyük ilgi

görmektedir. Amatör şiir ve ses sanatçıları güzel beste ve

şarkılarını çeşitli kurs ve sergilerde ortaya

koymaktadırlar. Sportif alanlarda futbol ön plana

çıkmıştır. Atletiz alanında özellikle 10.000 m. koşuları

sıkça yapılmaktadır

ERKENEK NÜFUSU

1995 yılı nüfus sayımına göre 6389 kişi olan nüfus 2000

nüfus sayımına göre 11950’ye çıkmıştır. Kasabanın nüfusunu

etkileyen en önemli faktörler işsizlik ve kış aylarının

uzun ve sert gecmesidir. Bu dönemlerde genç nüfus Akdeniz

Bölgesine çalışmaya gider. Yaz dönemlerinde nüfus 15 ile

20.000’e çıkmaktadır.NÜFUSU
1995 yılı nüfus sayımına göre 6389 kişi olan nüfus 2000

nüfus sayımına göre 11950’ye çıkmıştır. Kasabanın nüfusunu

etkileyen en önemli faktörler işsizlik ve kış aylarının

uzun ve sert gecmesidir. Bu dönemlerde genç nüfus Akdeniz

Bölgesine çalışmaya gider. Yaz dönemlerinde nüfus 15 ile

20.000’e çıkmaktadır.

ERKENEK YERLEŞİM YERİ VE ÖNEMİ

Erkenek’in,Malatya şehir merkezine uzaklığı

seksenbeş(85) kilometre,Doğanşehir’e uzaklığı yirmiyedi(27)

kilometredir.
Erkenek,etrafı dağlarla çevrili bir ova üzerinde

kurulmuştur. Denizden yüksekliği 1440 metre, Doğanşehir’den

yüksekliği 400 metredir. Yükseklik nedeniyle yazları serin

kışları ise çok soğuktur. Temmuz ayına kadar dağlar

karlıdır. İklim koşulları yakınındaki Sürgü

Kasabası’ndan,Doğanşehir’den ve Adıyaman’ın Gölbaşı

ilçesinden daha serttir.
Kasabanın yerleşim merkezi ikinci derece deprem

kuşağı üzerindedir. 05.05.1986 ve 06.06.1986 tarihlerinde

richter ölçeğine göre sırasıyla beş nokta sekiz(5.8) ve beş

nokta altı(5.6) şiddetlerinde iki ayrı deprem olmuştur. Bu

depremlerin artçı şokları üçer ay sık sık tekrarlamıştır.

Bu durum kasaba halkını tedirgin etmiş ve o dönemlerde

halkın çadırlarda yaşamasına yolaçmıştır. Her iki depremde

de can kaybı meydana gelmemiş fakat otuz(30) ev

ağır,yetmiş(70) ev orta ve yüz(100) ev hafif derecede hasar

görmüştür. Depremlerden sonra kasabaya devlet tarafından

afet evleri yapılmış ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

ERKENEK İÇME SUYUNUN NEREDEN SAĞLANDIĞI

Kasabanın içme suyu çok güzel ve soğuktur. Kış

aylarında su ısınır,yaz aylarında soğur. İçme suyu iki

kilometre uzaklıkta bulunan Kumak denilen,Erkenek’in

kuzeyinde yer alan Kızkapan Dağı’nın dibinden çıkarak

gelmektedir. Akdağ eteklerinden çıkıpta Sakaltutan suyuna

karışan suyu D.S.İ tarafından 1975 yılında iki tünel ve

geri kalanına da kanal yaparak geliştirilmiştir. Bunun bir

tüneli vardır. Bu su 1989 yılında getirilerek tarlaları

sulamaya başlamıştır. Erkenek’in doğusundaki toprakları ise

D.S.İ tarafından vurulan artezyen kuyularından çıkarılan

sularla sulanmaktadır. Sekiz tane artezyen kuyusu vardır.
Yurtyeri denilen yerden de sulama suyu akmaktadır.

Kasabaya altı kilometre uzaklıkta olan Bent Ağzı denilen

yerden de sulama suyu akmaktadır.

Comments are closed.